D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 1 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 2 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 3 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 4 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 5 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 6 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 7 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 8 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 9 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 10 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 11 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 12 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 13 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 14 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 15 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 16 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 17 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 18 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 19 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 20 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 21 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 22 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 23 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 24 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 25 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 26 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 27 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 28 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 29 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 30 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 31 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 32 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 33 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 34 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 35 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 36 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 37 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 38 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 39 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 40 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 41 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 42 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 43 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 44 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 45 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 46 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 47 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 48 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 49 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 50 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 51 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 52 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 53 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 54 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 55 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 56 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 57 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 58 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 59 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 60 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 61 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 62 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 63 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 64 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 65 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 66 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 67 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 68 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 69 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 70 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 71 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 72 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 73 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 74 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 75 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 76 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 77 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 78 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 79 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 80 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 81 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 82 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 83 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 84 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 85 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 86 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 87 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 88 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 89 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 90 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 91 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 92 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 93 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 94 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 95 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 96 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 97 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 98 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 99 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 100 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 101 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 102 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 103 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 104 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 105 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 106 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 107 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 108 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 109 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 110 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 111 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 112 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 113 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 114 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 115 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 116 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 117 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 118 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 119 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 120 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 121 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 122 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 123 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 124 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 125 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 126 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 127 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 128 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 129 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 130 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 131 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 132 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 133 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 134 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 135 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 136 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 137 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 138 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 139 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 140 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 141 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 142 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 143 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 144 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 145 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 146 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 147 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 148 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 149 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 150 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 151 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 152 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 153 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 154 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 155 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 156 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 157 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 158 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 159 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 160 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 161 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 162 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 163 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 164 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 165 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 166 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 167 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 168 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 169 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 170 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 171 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 172 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 173 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 174 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 175 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 176 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 177 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 178 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 179 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 180 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 181 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 182 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 183 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 184 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 185 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
 • 186 - D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M

D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M

S050-391M-26
DD Step
Izmērs *
 • 11 vnt.
€46,00
AR PVN
Daudzums

Novērtējums 
Apraksts

D.D.step apavi – tie ir ortopēdiskajām prasībām atbilstoši dabiskās ādas apavi Komfortabli ietvari (kurpītes paaugstinājumi) samazina bērna kāju nogurumu, ļauj pareizi tās turēt un viegli kustēties.

Jauna šūšanas tehnoloģija novērš apavu plīšanu, tāpat domāta apavu vieglam elastīgumam.

Speciāli izveidotais apavu priekšpuses dizains aizsargā apavus pret sasišanu.

Zoles ir no gumijas, neslīdošas, ilglaicīgas, ļoti elastīgas un vieglītiņas.

Apavu iekšējai zolei izliekts balsts pēdiņai.

Augstas kvalitātes apavu virspuses āda ļauj pēdai elpot, apavi ir izturīgi un ērti.

Kurpes ir izgatavotas no augstas kvalitātes ādas.

Aptuvenais LED apavu zoles mirgošanas ilgums ir 400 000 reižu.

Produkta detaļas
S050-391M-26
11 vienības:
Jauns produkts

Datu lapa

Ražotājs
D. D. Step (Ungārija)
Virsmas materiāls
Dabīgā āda
Lekšējā odere
Dabīgā āda
Zolītes
Dabīgā āda
Darbības ilgumu var ietekmēt:
Naudojimo intensyvumas ar oro sąlygos
Rekomendējams
Vidējai un platai kājai.
Recenzijas

Uzrakstiet savu atsauksmi

D.D.Step apavi zēniem ar LED gaismu 25-30 i. S050-391M
16 produktu tajā pat kategorijā: