I. Vispārīgie noteikumi

1. www.apavimazajiem.lv e-veikals pieder UAB "Danas", uzņēmuma kods 304721374, adrese Vilniaus r. sav. Bukiškio k. Žiedų g. 40, tālr.: +370 620 75601. E-veikala (turpmāk – Veikals) noteikumi (turpmāk – Noteikumi) tiek piemēroti klientam, kad viņš veic pasūtījumu Veikalā.

2. www.apavimazajiem.lv ir tiesības grozīt Veikala Noteikumus. Noteikumi tiek piemēroti klientiem, kas veic pasūtījumu šajā Veikalā.

3. Pirms pasūtījuma veikšanas Klientam ir pienākums iepazīties ar Veikala noteikumiem. Visos gadījumos, kad Klients galīgi noformē pasūtījumu, uzskatāms, ka Klients ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt.

4. Veikals neatbild par zaudējumiem (materiālajiem vai morālajiem) gadījumos, kad minētie zaudējumi radušies, Klientam neievērojot šajā mājas lapā publicētos noteikumus un informāciju.

II. Privātuma politika

1. Klientam, kas vēlas pasūtīt preces no Veikala, ir jāreģistrējas, ievadot visu informāciju, kas norādīta reģistrācijas formā. Visi atzīmētie lauki ir obligāti, lai pasūtījums tiktu izpildīts pareizi. Veikals apstiprina, ka reģistrācijas fakts uzreiz nenozīmē, ka Klientam tiks sūtīti informatīvie paziņojumi, izņemot tādus paziņojumus, kas ir nepieciešami reģistrācijas veikšanai. Ja Klients vēlas saņemt Veikala informatīvos paziņojumus, viņam tiek nodrošināta iespēja izvēlēties saņemt šādus paziņojumus.

2. Noformējot preces pasūtījumu, klientam ir jānorāda preces piegādei nepieciešamie klienta personīgie dati: vārds, uzvārds, adrese, uz kuru tiks veikta piegāde, tālruņa numurs, citi dati, kas ir nepieciešami preču piegādei. Veikals apstiprina, ka minētie dati tiks izmantoti tikai preču pasūtījuma un piegādes nolūkos. Veikals apņemas neatklāt minētos datus trešajām personām, izņemot Veikala partnerus, kas sniedz ar Klienta pasūtījumu vai tā izpildi saistītos pakalpojumus. Visos gadījumos jebkuri citi izņēmumi, kas saistīti ar Klienta informācijas atklāšanu trešajām personām, tiek saskaņoti ar Klientu. Visos pārējos gadījumos jebkādi Klienta personīgie dati var tikt atklāti tikai LR tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

3. Pēc reģistrācijas Veikalā un preču pasūtīšanas Klients apņemas glabāt un nevienam neatklāt savus pieslēgšanās datus. Klients arī apstiprina, ka viņš ir pilngadīgs un viņam ir tiesības pasūtīt preces no Veikala. Gadījumā, ja Klients atklāj savus pieslēgšanās datus, Veikals tiek atbrīvots no jebkādas ar to saistītās atbildības.

4. Klients ir iepazinies ar Noteikumiem un apstiprina, ka viņš ir informēts par to, ka pārlūkojot Veikalu, viņa datorā tiek saglabāti sīkfaili (faili, kas tiek pārsūtīti no interneta servera).

5. Veikals apstiprina, ka izmanto jaunākās tehnoloģijas Klientu personīgo datu aizsardzības nolūkos.

III. Pasūtījuma iesniegšanas kārtība un nosacījumi

1. Klients Veikala mājaslapā izvēlas sev interesējošās preces. Balstoties uz viņa izvēli, tiek izveidots iepirkumu grozs.

2. Pēc iepirkumu groza izveidošanas Klientam (ja vēl nav reģistrējies un pieslēdzies sistēmai) ir jāievada dati, kas ir nepieciešami izvēlētās preces piegādei: vārds, uzvārds, adrese, uz kuru tiks piegādāta prece, tālruņa numurs, citi dati, kas ir nepieciešami preču piegādei. Veikals apstiprina, ka Klienta iesniegtie dati tiks izmantoti tikai preču pārdošanas un piegādes nolūkos, nepārkāpjot LR tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz personas datu aizsardzību.

3. Pēc tam Klientam jāizvēlas viens no iespējamiem norēķinu veidiem. Tajā paša laikā ir iespējams izvēlēties preču piegādes veidu un cenu.

4. Pēdējā solī tiek ģenerēti visi Klienta iesniegti dati, pirms datu apstiprināšanas Klientam ir jāpārliecinās, ka visi iesniegtie dati ir pareizi un atbilst viņa vēlmēm. Klientam ir tiesības labot kļūdas, ja pamana tās pirms pasūtījuma izsūtīšanas. Gadījumā, ja pirms preču izvēles Klients nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem, viņam ir jāiepazīstas ar tiem pirms pasūtījuma un datu apstiprināšanas, pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar Noteikumiem.

5. Klientam apstiprinot pasūtījumu, Veikals saņem visu informāciju par to. Pasūtījums uzskatāms par iesniegtu no brīža, kad to saņem Veikals. Šajā gadījumā arī uzskatāms, ka starp Klientu un Veikalu ir noslēgts līgums. Tomēr šis līgums ir jāizpilda tika no brīža, kad Veikals ir saņēmis apstiprinājumu, ka Klients ir norēķinājies par precēm.

6. Klientam iesniedzot pasūtījumu, Veikala sistēma automātiski izsūta Klientam e-pastu, kurā tiek norādītas pasūtītās preces un Klienta iesniegti dati.

7. Kad Veikals ir saņēmis informāciju par to, ka klients veicis pārskaitījumu par izveidoto pasūtījumu, tas apņemas izpildīt pasūtījumu.

8. Klienta veiktais pasūtījums tiek uzglabāts Veikala datu bāzē atbilstoši Lietuvas Republikas spēkā esošo tiesības aktu prasībām attiecībā uz šādu dokumentu uzglabāšanas termiņu.

9. Visos gadījumos uzskatāms, ka Klients, veicot pasūtījumu, ir iepazinies un pilnīgi piekrīt visiem Veikala Noteikumiem, kā arī visiem pārējiem nosacījumiem, kas norādīti pie pasūtījuma.

10. Līgums tiek noslēgts un izpildīts lietuviešu valodā.

IV. Preces un to cena

1. Katras Veikala preces īpašības tiek norādītas blakus katrai precei.

2. Veikals norāda un Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar to, ka preces, kas norādītas Veikalā, var atšķirties ar savu krāsu, formu vai pārējiem parametriem no reāliem preču izmēriem, formām un krāsām izmantojamā monitora īpatnību dēļ.

3. Veikals apņemas sniegt Klientam pasūtījumā norādīto preču daudzumu. Veikals neuzņemas atbildību gadījumos, kad nodoto preču daudzums nav precīzs Klienta pasūtījumā nepareizi norādītu datu dēļ.

4. Veikals visos gadījumos sniedz Klientam preču sortimentu, kas atbilst Pasūtījumā paredzētajiem kritērijiem.

5. Veikals apņemas norādīt visu ar preci un tās piegādi saistīto informāciju, kā arī sazināties ar Klientu gadījumā, ja neizdodas atbilstoši izpildīt pasūtījumu no Veikala neatkarīgo iemeslu dēļ.

6. Preces tiek piegādātās iepakojumā, ņemot vērā to veidu, lai tās būtu iespējams izmantot atbilstoši paredzētajam mērķim.

7. Klients piekrīt, ka, elektroniski veicot pasūtījumu no Veikala, viņš apņemas samaksāt pasūtījumā norādīto cenu.

8. Cenas Veikalā un pasūtījumā tiek norādītas eiro.

V. Norēķinu kārtība

1. Klients norēķinās par savām pasūtītajām precēm vienā no Veikalā norādītajiem veidiem: caur savu internetbanku vai izmantojot PaySera sistēmu, ar karti pakomātā vai skaidrā naudā kurjeram.

2. Ja Klients ir izvēlējies vienu no tiešsaistes maksājumu veidiem, viņš apņemas samaksāt par pasūtītām precēm nekavējoties, pretējā gadījumā viņš zaudē savas tiesības izteikt pretenzijas par preču piegādes termiņa pārkāpumiem, jo preču sūtījuma veidošana tiek sākta tikai pēc preču apmaksas Veikalam.

VI. Preču piegāde

1. Veikals apņemas visas preces nosūtīt 2 darba dienu laikā. Ja rodas problēmas, Veikals apņemas sazināties ar Klientu un atrast labāko risinājumu. Piegādes laiks ir tieši atkarīgs no kurjerpasta noslodzes un ilgst no 2 līdz 5 dienām.

2. Veikals apņemas informēt klientu pa viņa e-pastu par preču sūtījumu un norādiet saiti (vai kodu) sūtījuma izsekošanai.

3. Klients apņemas pasūtījuma veikšanas laikā norādīt precīzu tālruņa numuru, preču piegādes vietu un personu, kas saņems preces.

4. Klients apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja viņš nevar pats pieņemt preces, taču preces tika piegādātas uz viņa norādīto adresi un atbilstoši pārējiem Klienta iesniegtajiem datiem, Klientam nav tiesību izteikt pretenzijas par preču piegādi nepareizam subjektam.

5. Veikalā pasūtīto preču piegāde var tikt veikta šādos veidos:

    caur Omniva pakomātu - € 3,99

    ar Venipak kurjeru - € 8,00

6. Gadījumos, kad pēc preču pieņemšanas Klients pamana, ka sūtījumā nav atbilstošās preces, viņam ir nekavējoties jāpaziņo par to Veikalam.

VII. Garantijas un atpakaļatdošana

1. Veikals pārdod preces, kas atbilst pasūtījumā noteiktajiem nosacījumiem. Gadījumos, kad Klientam nodotās preces neatbilst konkrētām pasūtījuma prasībām, Klients piekrīt vispirms nekavējoties paziņot par to, rakstot uz Veikala norādīto e-pasta adresi, bet Veikals apņemas darīt visu iespējamo, lai esošos trūkumus novērstu saprātīgā termiņā, ja tādi trūkumi radušies Veikala vai tā vārdā darbojošos trešo personu vainas dēļ.

2. Veikala apavimazajiem.lv Klientiem ir tiesības atdot atpakaļ preci (atteikties no noslēgtā Līguma) 30 dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Preces atdodamas atpakaļ, izmantojot pakomātu, ja Klients un Veikals nevienojas citādi.

3. Lai atdotu atpakaļ preci, lūdzam:

    par vēlmi atdot atpakaļ preci paziņot, rakstot uz e-pastu  info@apavimazajiem.lv. Iepriekš nebrīdinot un nesaskaņojot atpakaļatdošanu, preces atpakaļ netiek pieņemtas;

    norādīt pasūtījuma numuru vai pievienot pirkumu apliecinošu pierādījumu;

    atpakaļ atdodamajai precei jābūt nelietotai, nebojātai, nezaudējušai preces izskatu, ar etiķetēm un nebojātā oriģinālajā iepakojumā. 

4. Katrai precei tiek sniegta ražotāja garantija ražošanas brāķim un citiem defektiem, kas nav saistīti ar dabisku lietojamās preces nolietojumu un vides iedarbību. Garantija netiek piemērota:

    ja ir mehānisks bojājums (piem., norautas siksniņas, aukliņas vai citas dekorācijas; materiāla plīsums, tekstilmateriāla bojājumi u. c.)

    ja ir dabisks nolietojums (nodilusi zole, apava deformācija, izskata izmaiņas, kuras radušās īpatnējas valkāšanas dēļ; izbalējusi krāsa u. c.)

    ja ir izmaiņas, kuras radušās nepiemērotas kopšanas dēļ (krāsas izmaiņas, kuras radušās dubļu vai citu netīrumu dēļ; ādas vai citu dabisku materiālu struktūras izmaiņas u. c.);

    mirgojošām LED detaļām.

5. Lai atdotu atpakaļ neatbilstošas kvalitātes preci, par to jāpaziņo Veikalam augstāk norādītajā veidā, pievienojot defekta fotogrāfiju un aprakstot defektu vai trūkuma rašanās apstākļus.

6. Paziņojot Veikalam par nekvalitatīvu preci vai preci, kurai ir defekts vai trūkumi, Klients var pieprasīt samazināt preces cenu, novērst trūkumus vai mainīt preci pret citu vai atteikties no noslēgtā Līguma. Visos gadījumos (izņemot cenas samazināšanas gadījumu), Klients apņemas atdot atpakaļ preci veidā, par kuru vienojies ar Veikalu.

7. Veikals apņemas ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no Klienta pieprasījuma saņemšanas dienas sniegt rakstisku atbildi un, vajadzības gadījumā, norādīt pircējam iespējamos preču maiņas vai atpakaļatdošanas veidus. 

8. Veikals apņemas atdot atpakaļ Klienta samaksāto naudu ne vēlāk kā 14 dienu laikā no pircēja paziņojuma par preces atpakaļatdošanu (atteikšanos no Līguma), bet ne ātrāk kā tad, kad prece ir atdota atpakaļ Veikalam.

8.1 Parasti Veikals atdod atpakaļ visas pircēja samaksātās summas, ieskaitot preču piegādes izdevumus, bet Klientam jāmaksā tikai preces atpakaļatdošanas izdevumi. Taču tādā gadījumā, kad preces atpakaļatdošanas izdevumi, kas jāmaksā Klientam, ir lielāki par preces piegādes izdevumiem, Veikals kompensē klientam nevis piegādes, bet preces atpakaļatdošanas izdevumus, piem., sniedzot preces atpakaļatdošanas uzlīmi vai kodu.

8.2. Veikals Klientam atdod atpakaļ samaksātās summas ar to pašu maksājuma veidu,   kādu izvēlējās Klients, ja vien Klients nav devis skaidru piekrišanu, ka nauda viņam (viņai) tiktu atdota atpakaļ citā veidā un tādēļ viņam (viņai) nebūs nekādu izdevumu.

VIII. Citi noteikumi

1. Visi paziņojumi ir jāsniedz rakstot uz e-pastu info@apavimazajiem.lv

2. Līgums tiek noslēgts un izpildīts valsts valodā. Komunikācija starp Klientu un Veikalu notiek valsts valodā.