Lai nodrošinātu pārskatāmu un atbildīgu jūsu datu apstrādi, mēs jūs iepazīstinām ar UAB „Danas” Privātuma un sīkdatņu politiku (turpmāk tekstā – Politika), kur izklāstīti mūsu noteikumi un principi personas datu aizsardzības nodrošināšanai.

Mēs šo Politiku piemērojam gadījumos, kad jūs apmeklējat UAB „Danas” (turpmāk tekstā – Uzņēmums) tīmekļa vietni www.apavimazajiem.lv, reģistrējaties, piesakāties jaunumu saņemšanai un/vai pasūtāt preces. Apstrādājot personas datus, mēs ievērojam Lietuvas Republikas likumu par personas datu tiesisko aizsardzību un Eiropas Savienības Datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679.

PRIVĀTUMA UN SĪKDATŅU POLITIKA

Personas datu apstrāde uzņēmumā

Uzņēmums apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

 • sniedzot elektroniskās komercijas pakalpojumus;
 • īstenojot tiešo mārketingu, ieskaitot jaunumu vēstuļu sūtīšanu;

Kādi personas dati tiek vākti?

Uzņēmums apkopo un apstrādā šādas personas datu kategorijas:

 • pamatdati, kas nepieciešami preču pirkšanai, pārdošanai un atdošanai atpakaļ: vārds, uzvārds, kontaktinformācija, pasūtījuma dati, dati, kas saistīti ar maksājumiem, u. tml.;
 • citi dati, kas tiek vākti ar jūsu piekrišanu un tiek sīki definēti brīdī, kad tiek lūgta jūsu piekrišana.

Uzņēmums drīkst vākt jūsu personas datus tikai saskaņā ar tiesisku datu vākšanas pamatojumu – LV tiesību aktos norādītu pamatojumu, jūsu piekrišanu, līguma noslēgšanu un izpildi, LV institūciju juridisko saistību izpildi (izpildot normatīvo aktu prasības, sniedzot atbildes uz likumīgiem valsts un pašvaldību pieprasījumiem u. c.) vai citu tiesību aktos noteiktu likumīgu apstrādes pamatojumu.

Sīkdatnes

Sīkdatņu apkopotā informācija ļauj mums nodrošināt jums iespēju ērtāk pārlūkot, sniegt jums pievilcīgus piedāvājumus un vairāk uzzināt par tīmekļa vietnes lietotāju uzvedību, analizēt tendences un uzlabot tīmekļa vietni, klientu apkalpošanu un Uzņēmuma sniegtos pakalpojumus.

Sīkdatnes arī tiek izmantotas, lai reģistrētu, vai apmeklētājs piekrīt sīkdatņu izmantošanai Uzņēmuma vietnē, lai šis jautājums netiktu uzdots katru reizi, kad vietne tiek apmeklēta.

Piekļuve statistikas datiem par Uzņēmuma vietnes apmeklētājiem ir pieejama Uzņēmuma darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par šo datu analīzi un tīmekļa vietnes uzlabošanu, kā arī uzņēmuma partneriem, kuri nodrošina vietnes satura pārvaldības rīkus.

Kā pārvaldīt savas sīkdatnes?

Apmeklējot Uzņēmuma vietni, jūs varat izvēlēties, vai vēlaties izmantot sīkdatnes. Jūs varat pārvaldīt un (vai) izdzēst sīkdatnes pēc vēlēšanās. Pārlūka (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome u. c.) iestatījumos jūs varat izvēlēties, kuras sīkdatnes vēlaties pieņemt un kuras noraidīt. Jūs varat izdzēst visas jūsu datorā saglabātās sīkdatnes, un lielākajā daļā pārlūkprogrammu var iestatīt, lai sīkdatnes netiktu saglabātas. Šo iestatījumu atrašanās vieta ir atkarīga no jūsu izmantotās pārlūkprogrammas.

Lielākajā daļā pārlūkprogrammu var:

 • pārbaudīt, kādas sīkdatnes ir saglabātas, un dzēst atsevišķas sīkdatnes;
 • bloķēt trešo pušu sīkdatnes;
 • bloķēt sīkdatnes no konkrētām tīmekļa vietnēm;
 • bloķēt visu sīkdatņu lejupielādi;
 • aizverot pārlūkprogrammu, dzēst visas sīkdatnes.

Ja nepiekrītat sīkdatņu glabāšanai savā datorā vai citā ierīcē, jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu to izmantošanai, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Ja izvēlaties dzēst sīkdatnes, atcerieties, ka tiks noņemtas arī visas iestatītās opcijas. Turklāt, ja sīkdatnes tiks pilnībā bloķētas, daudzas vietnes nedarbosies pareizi. Šo iemeslu dēļ mēs neiesakām atspējot sīkdatnes, kad izmantojat Uzņēmuma vietni.

PERSONAS DATU DROŠĪBA

Jūsu personas dati tiek apstrādāti atbildīgi un droši saskaņā ar visiem Latvijas Republikas likumiem un ES regulām. Nosakot pasākumus personas datu apstrādei, kā arī datu apstrādes laikā, mēs īstenojam atbilstošus datu aizsardzības tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu apstrādājamos jūsu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, sabojāšanas, mainīšanas, zaudēšanas, izpaušanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

Personas datu drošības pasākumus nosaka, ņemot vērā riskus, kas saistīti ar personas datu apstrādi. Plašāku informāciju par personas datu drošību mūsu Uzņēmumā atradīsiet Personas datu apstrādes noteikumos.

JŪSU TIESĪBAS UN CITA AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA

Jums ir tiesības:

 • sazināties ar Uzņēmumu un pieprasīt informāciju par jūsu personas datiem, kurus apstrādā UAB „Danas”, no kurienes un kā tiek vākti personas dati un kā Uzņēmums tos apstrādā;
 • sazināties ar Uzņēmumu un pieprasīt labot jūsu personas datus un (vai) apturēt šādu personas datu apstrādes darbības, izņemot glabāšanu, ja jūs iepazīstaties ar personas datiem un konstatējat, ka dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi;
 • sazināties ar Uzņēmumu un pieprasīt iznīcināt personas datus vai apturēt šādu personas datu apstrādi, izņemot glabāšanu, ja jūs iepazīstaties ar saviem personas datiem un konstatējat, ka personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai negodīgi, ja tiek apstrādāti pārmērīgi personas dati vai pastāv citi tiesību aktos noteiktie iemesli;
 • nepiekrist jūsu personas datu apstrādei, kad šie dati tiek apstrādāti vai ir paredzēti apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, vai Uzņēmuma vai trešās personas, kurai tiek sniegti personas dati, likumīgo interešu ievērošanai.

TREŠO PERSONU INFORMĀCIJA

www.apavimazajiem.lv vietnē var būt saites uz trešo personu vietnēm un sociālajiem tīkliem. Uzņēmums neatbild par trešo personu sniegtās informācijas saturu, privātuma politiku un piemērotajiem datu drošības pasākumiem. Trešās personas var apstrādāt Personas datus saskaņā ar citiem noteikumiem nekā UAB „Danas”, tāpēc lūdzam ar trešajām pusēm sazināties sakarā ar to, kā tās apstrādā personas datus.

Visus radušos jautājumus vai sūdzības mēs cenšamies atrisināt dialoga ceļā. Mēs vienmēr spēsim rast kompromisu un vienoties.

Par visiem jautājumiem lūdzam sazināties ar mums: 

 • rakstot uz e-pastu info@ apavimazajiem.lv;
 • zvanot pa tālruni 8 (620) 75601;
 • rakstot uz adresi Žiedu 40, Bukiškis, LT-14185 Viļņas raj.;

Pēc tam, kad UAB „Danas” atjauninās šo privātuma un sīkdatņu politiku, mēs jūs informēsim par nozīmīgām izmaiņām, publicējot paziņojumu tīmekļa vietnē www.apavimazajiem.lv