Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 1 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 2 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 3 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 4 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 5 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 6 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 7 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 8 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 9 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 10 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 11 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 12 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 13 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 14 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 15 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 16 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 17 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 18 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 19 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 20 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 21 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 22 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 23 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 24 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 25 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 26 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 27 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 28 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 29 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 30 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 31 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 32 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 33 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 34 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 35 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 36 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 37 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 38 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 39 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 40 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 41 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 42 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 43 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 44 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 45 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 46 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 47 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 48 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 49 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 50 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 51 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 52 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 53 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 54 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 55 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 56 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 57 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 58 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 59 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 60 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 61 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 62 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 63 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 64 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 65 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 66 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 67 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 68 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 69 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 70 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 71 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 72 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 73 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 74 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 75 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 76 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 77 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 78 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 79 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 80 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 81 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 82 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 83 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 84 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 85 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 86 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 87 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 88 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 89 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 90 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 91 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 92 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 93 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 94 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 95 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 96 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 97 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 98 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 99 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 100 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 101 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 102 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 103 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 104 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 105 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 106 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 107 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 108 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 109 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 110 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 111 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 112 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 113 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 114 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 115 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 116 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 117 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 118 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 119 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 120 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 121 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 122 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 123 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 124 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 125 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 126 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 127 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 128 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 129 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 130 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 131 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 132 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 133 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 134 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 135 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 136 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 137 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 138 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 139 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 140 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 141 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 142 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 143 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 144 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 145 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 146 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 147 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 148 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 149 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 150 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 151 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 152 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 153 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 154 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 155 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 156 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 157 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 158 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 159 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 160 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 161 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 162 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 163 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 164 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 165 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 166 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 167 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 168 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 169 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 170 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 171 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 172 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 173 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 174 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 175 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 176 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 177 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 178 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 179 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 180 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 181 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 182 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 183 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 184 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 185 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 186 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 187 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 188 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 189 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 190 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 191 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 192 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 193 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 194 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 195 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 196 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 197 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 198 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 199 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 200 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 201 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 202 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 203 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 204 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 205 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 206 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 207 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 208 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 209 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 210 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 211 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 212 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 213 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 214 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 215 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 216 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 217 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 218 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 219 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 220 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 221 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 222 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 223 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 224 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 225 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 226 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 227 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 228 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 229 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 230 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 231 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 232 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 233 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 234 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 235 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 236 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 237 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 238 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 239 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 240 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 241 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 242 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 243 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 244 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 245 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 246 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 247 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 248 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 249 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 250 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 251 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 252 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 253 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 254 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 255 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 256 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 257 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 258 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 259 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 260 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 261 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 262 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 263 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 264 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 265 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 266 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 267 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 268 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 269 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 270 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 271 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 272 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 273 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 274 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 275 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 276 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 277 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 278 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 279 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 280 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 281 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 282 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 283 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 284 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 285 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 286 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 287 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 288 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 289 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 290 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 291 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 292 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 293 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
 • 294 - Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L

Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L

DA031715L-34
Ponte
Izmērs *
 • 1 vnt.
€47,00
AR PVN
Daudzums

Novērtējums 
Apraksts

  

Zīmola Ponte20 apavi ir dabiskās ādas ortopēdiskie apavi, kas atbilst bērna attīstībai nepieciešamajiem aspektiem.

Zābaku kape ir ar slīpumu uz ārpusi, lai pēdām būtu stingra pozīcija, bet supinators nodrošina pareizu pēdas attīstību.

Zābaki ir ļoti elastīgi un ērti. Zābaku priekšpuse un papēži ir cietināti, lai palīdzētu saglabāt pareizu augošas pēdas pozīciju.

Zābaka augšdaļa izgatavota no rūpīgi izvēlētas visaugstākās kvalitātes ādas. Arī zābaka iekšpuse ir no mīkstas ādas, lai nodrošinātu dabisku saskari ar kāju.

Viegla, neslīdoša un izturīga gumijas kaučuka zole ar kāju pirkstu aizsardzību.

Pateicoties divām (vai trim) līplentēm, zābakus var viegli noņemt un uzvilkt.

Stingra kape var palīdzēt izvairīties no skoliozes, sastiepumiem un ceļu saišu traumām.

Ieteicams bērniem, kam ir problēmas ar nepareizu pēdas pozīciju vai ceļgaliem. Apavu zolēm ir slīpums uz ārpusi 5 mm, tādējādi bērna kāja tiek turēta pareizā pozīcijā.

Ponte20 ir lieliska izvēle tiem, kam rūp bērna kāju pareiza attīstība.

Produkta detaļas
DA031715L-34
1 Vienība
Jauns produkts

Datu lapa

Izcelsmes valsts
Ungārija
Ražotājs
Ponte20 (Ungārija)
Lekšējā odere
Mākslīgā kažokāda
Virsmas materiāls
Dabīgā āda
Recenzijas

Uzrakstiet savu atsauksmi

Ponte20 apavi ar siltinājumu 30-35 i. DA031715L
16 produktu tajā pat kategorijā: