Preču piegāde

. Veikals apņemas norādīt piegādes termiņu pie katras preces. Gadījumā, ja rodas sarežģījumi ar piegādi, Veikals apņemas sazināties ar Klientu un atrast labāko risinājumu.

  1. Klients apņemas pievērst uzmanību norādītajam piegādes termiņam un vērsties pie Veikals tikai gadījumā, ja ir pagājušas 24 stundas pēc piegādes termiņa beigām.
  2. Klients apņemas pasūtījuma veikšanas laikā norādīt preču piegādes vietu un personu, kas saņems preces.
  3. Klients apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja viņš nevar pats pieņemt preces, taču preces tika piegādātas uz viņa norādīto adresi un atbilstoši pārējiem Klienta iesniegtajiem datiem, Klientam nav tiesību izteikt pretenzijas par preču piegādi nepareizam subjektam.
  4. Ja Klients ir izvēlējies saņemt preces uzņēmuma birojā, viņam ir jāsniedz personu apliecinošais dokuments un pasūtījuma kopija. Veikals apņemas piezvanīt Klientam, kad prece ir gatava.
  5. Veikalā pasūtīto preču piegāde var tikt veikta šādos veidos:
  6. Gadījumos, kad pēc preču pieņemšanas Klients pamana, ka sūtījumā nav atbilstošās preces, viņam ir nekavējoties jāpaziņo par to Veikalam.