I. Vispārīgie noteikumi

apavimazajiem.lv e-veikals pieder UAB “Danas”, uzņēmuma kods 304721374, adrese Vilniaus r. sav. Bukiškio k. Žiedų g. 40, tālr.: +370 618 80452. E-veikala (turpmāk – Veikals) noteikumi (turpmāk – Noteikumi) tiek piemēroti klientam, kad viņš veic pasūtījumu Veikalā.

apavimazajiem.lv ir tiesības grozīt Veikala Noteikumus. Noteikumi tiek piemēroti klientiem, kas veic pasūtījumu šajā Veikalā.

Pirms pasūtījuma veikšanas Klientam ir pienākums iepazīties ar Veikala noteikumiem. Visos gadījumos, kad Klients galīgi noformē pasūtījumu, uzskatāms, ka Klients ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt.

Veikals neatbild par zaudējumiem (materiālajiem vai morālajiem) gadījumos, kad minētie zaudējumi radušies, Klientam neievērojot šajā mājas lapā publicētos noteikumus un informāciju.

II. Privātuma politika

Klientam, kas vēlas pasūtīt preces no Veikala, ir jāreģistrējas, ievadot visu informāciju, kas norādīta reģistrācijas formā. Visi atzīmētie lauki ir obligāti, lai pasūtījums tiktu izpildīts pareizi. Veikals apstiprina, ka reģistrācijas fakts uzreiz nenozīmē, ka Klientam tiks sūtīti informatīvie paziņojumi, izņemot tādus paziņojumus, kas ir nepieciešami reģistrācijas veikšanai. Ja Klients vēlas saņemt Veikala informatīvos paziņojumus, viņam tiek nodrošināta iespēja izvēlēties saņemt šādus paziņojumus.

Noformējot preces pasūtījumu, klientam ir jānorāda preces piegādei nepieciešamie klienta personīgie dati: vārds, uzvārds, adrese, uz kuru tiks veikta piegāde, tālruņa numurs, citi dati, kas ir nepieciešami preču piegādei. Veikals apstiprina, ka minētie dati tiks izmantoti tikai preču pasūtījuma un piegādes nolūkos. Veikals apņemas neatklāt minētos datus trešajām personām, izņemot Veikala partnerus, kas sniedz ar Klienta pasūtījumu vai tā izpildi saistītos pakalpojumus. Visos gadījumos jebkuri citi izņēmumi, kas saistīti ar Klienta informācijas atklāšanu trešajām personām, tiek saskaņoti ar Klientu. Visos pārējos gadījumos jebkādi Klienta personīgie dati var tikt atklāti tikai LR tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

Pēc reģistrācijas Veikalā un preču pasūtīšanas Klients apņemas glabāt un nevienam neatklāt savus pieslēgšanās datus. Klients arī apstiprina, ka viņš ir pilngadīgs un viņam ir tiesības pasūtīt preces no Veikala. Gadījumā, ja Klients atklāj savus pieslēgšanās datus, Veikals tiek atbrīvots no jebkādas ar to saistītās atbildības.

Klients ir iepazinies ar Noteikumiem un apstiprina, ka viņš ir informēts par to, ka pārlūkojot Veikalu, viņa datorā tiek saglabāti sīkfaili (faili, kas tiek pārsūtīti no interneta servera).

Veikals apstiprina, ka izmanto jaunākās tehnoloģijas Klientu personīgo datu aizsardzības nolūkos.

III. Pasūtījuma iesniegšanas kārtība un nosacījumi

Klients Veikala mājaslapā izvēlas sev interesējošās preces. Balstoties uz viņa izvēli, tiek izveidots iepirkumu grozs.

Pēc iepirkumu groza izveidošanas Klientam (ja vēl nav reģistrējies un pieslēdzies sistēmai) ir jāievada dati, kas ir nepieciešami izvēlētās preces piegādei: vārds, uzvārds, adrese, uz kuru tiks piegādāta prece, tālruņa numurs, citi dati, kas ir nepieciešami preču piegādei. Veikals apstiprina, ka Klienta iesniegtie dati tiks izmantoti tikai preču pārdošanas un piegādes nolūkos, nepārkāpjot LR tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Pēc tam Klientam jāizvēlas viens no iespējamiem norēķinu veidiem. Tajā paša laikā ir iespējams izvēlēties preču piegādes veidu un cenu.

Pēdējā solī tiek ģenerēti visi Klienta iesniegti dati, pirms datu apstiprināšanas Klientam ir jāpārliecinās, ka visi iesniegtie dati ir pareizi un atbilst viņa vēlmēm. Klientam ir tiesības labot kļūdas, ja pamana tās pirms pasūtījuma izsūtīšanas. Gadījumā, ja pirms preču izvēles Klients nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem, viņam ir jāiepazīstas ar tiem pirms pasūtījuma un datu apstiprināšanas, pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar Noteikumiem.

Klientam apstiprinot pasūtījumu, Veikals saņem visu informāciju par to. Pasūtījums uzskatāms par iesniegtu no brīža, kad to saņem Veikals. Šajā gadījumā arī uzskatāms, ka starp Klientu un Veikalu ir noslēgts līgums. Tomēr šis līgums ir jāizpilda tika no brīža, kad Veikals ir saņēmis apstiprinājumu, ka Klients ir norēķinājies par precēm.

Klientam iesniedzot pasūtījumu, Veikala sistēma automātiski izsūta Klientam e-pastu, kurā tiek norādītas pasūtītās preces un Klienta iesniegti dati.

Kad Veikals ir saņēmis informāciju par to, ka klients veicis pārskaitījumu par izveidoto pasūtījumu, tas apņemas izpildīt pasūtījumu.

Klienta veiktais pasūtījums tiek uzglabāts Veikala datu bāzē atbilstoši Lietuvas Republikas spēkā esošo tiesības aktu prasībām attiecībā uz šādu dokumentu uzglabāšanas termiņu.

Visos gadījumos uzskatāms, ka Klients, veicot pasūtījumu, ir iepazinies un pilnīgi piekrīt visiem Veikala Noteikumiem, kā arī visiem pārējiem nosacījumiem, kas norādīti pie pasūtījuma.

Līgums tiek noslēgts un izpildīts lietuviešu valodā.

IV. Garantijas un preču cenas noteikšana

Katras Veikala preces īpašības tiek norādītas blakus katrai precei.

Veikals norāda un Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar to, ka preces, kas norādītas Veikalā, var atšķirties ar savu krāsu, formu vai pārējiem parametriem no reāliem preču izmēriem, formām un krāsām izmantojamā monitora īpatnību dēļ.

Klients piekrīt, ka, elektroniski veicot pasūtījumu no Veikala, viņš apņemas samaksāt pasūtījumā norādīto cenu.

Cenas Veikalā un pasūtījumā tiek norādītas litos un eiro.

Veikals pārdod preces, kas atbilst pasūtījumā norādītajiem nosacījumiem. Gadījumos, kad Klientam nodotās preces neatbilst attiecīgajām pasūtījuma prasībām, Klients piekrīt nekavējoties par to rakstiski paziņot , izmantojot Veikala norādīto e-pastu vai tālruni, un Veikals apņemas saistību novērst visus trūkumus, ja šādi trūkumi tika izraisīti Veikala vai trešo personu, kas rīkojas tā vārdā, vainas dēļ. Ja Veikals laikā , kas saskaņots ar Klientu, nenovērš trūkumu, Klientam ir tiesības aizstāvēt savas tiesības LR civilkodeksā noteiktajā kārtībā.

V. Veikala saistības attiecībā uz precēm:

Veikals uzņemas saistību pārdot preces, kas atbilst informācijai, kas norādīta pie katras preces.

Veikals apņemas sniegt Klientam pasūtījumā norādīto preču daudzumu. Veikals neuzņemas atbildību gadījumos, kad nodoto preču daudzums nav precīzs Klienta pasūtījumā nepareizi norādītu datu dēļ.

Veikals visos gadījumos sniedz Klientam preču sortimentu, kas atbilst Pasūtījumā paredzētajiem kritērijiem.

Veikalam jānorāda piegādes laiks pie katras preces, tāpēc pirms pasūtījuma veikšanas Klientam ir jāpievērš uzmanība piegādes termiņiem, kas var atšķirties.

Veikals apņemas norādīt visu ar preci un tās piegādi saistīto informāciju, kā arī sazināties ar Klientu gadījumā, ja neizdodas atbilstoši izpildīt pasūtījumu no Veikala neatkarīgo iemeslu dēļ.

Preces tiek piegādātās iepakojumā, ņemot vērā to veidu, lai tās būtu iespējams izmantot atbilstoši paredzētajam mērķim.

VI. Preču atgriešana

Pērkot veikalā apavimazajiem.lv, katram pircējam un viņa nopirktajai attiecīgās kvalitātes precei tiek nodrošināta 30 dienu garantija, skaitot no preces saņemšanas dienas.

Ja vēlaties atgriezt attiecīgās kvalitātes preci:

Vispirms ir jāsazinās pa e-pastu info@apavimazajiem.lv. Bez iepriekšējās brīdināšanas un atgriešanas saskaņošanas, preces netiks pieņemtas atpakaļ. Jāpaskaidro atgriešanas iemesls un jāpievienot pirkumu apliecinošu dokuments. Prece nedrīkst būt lietota, bez marķējuma zīmes, tai jābūt oriģinālajā iepakojumā, nesabojātai un tai ir jāsaglabā preces ārējais izskats.

Katrai precei tiek nodrošināta piegādātāja garantija, kas attiecas uz ražošanas brāķi un pārējiem defektiem, kas nav saistīti ar normālu preces lietošanu un vides ietekmi. Katras preces garantijas termiņu varat atrast preču aprakstā.

Ja vēlaties atgriezt neatbilstošas kvalitātes preci, jums jāveic iepriekš minētie soļi.

Veikals apņemas ne vēlāk kā 10 dienu laikā no lietotāja iesnieguma saņemšanas sniegt lietotājam pamatotu rakstisku atbildi.

Preču atpakaļatdošanas adrese: „UAB Danas ”, Žiedų iela 40,Bukiškis,  LT-14185  Lietuva

Preču atpakaļatdošana un sūtīšanas izmaksas ir pircēja atbildība.

VII. Norēķinu kārtība un termiņi

Klients norēķinās par savām pasūtītajām precēm vienā no Veikalā norādītajiem veidiem: caur savu internetbanku vai izmantojot mokejimai.lt sistēmu.

Ja Klients ir izvēlējies vienu no tiešsaistes maksājumu veidiem, viņš apņemas samaksāt par pasūtītām precēm nekavējoties, pretējā gadījumā viņš zaudē savas tiesības izteikt pretenzijas par preču piegādes termiņa pārkāpumiem, jo preču sūtījuma veidošana tiek sākta tikai pēc preču apmaksas Veikalam.

VIII. Preču piegāde

Veikals uzņemas saistību norādīt piegādes termiņu pie katras preces. Gadījumā, ja rodas sarežgījumi ar piegādi, Veikals apņemas sazināties ar Klientu un atrast labāko risinājumu.

Klients apņemas pievērst uzmanību norādītajam piegādes termiņam un vērsties pie Veikala tikai gadījumā, ja ir pagājušas 24 stundas pēc piegādes termiņa beigām.

Klients apņemas pasūtījuma veikšanas laikā norādīt preču piegādes vietu un personu, kas saņems preces.

Klients apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja viņš nevar pats pieņemt preces, taču preces tika piegādātas uz viņa norādīto adresi un atbilstoši pārējiem Klienta iesniegtajiem datiem, Klientam nav tiesību izteikt pretenzijas par preču piegādi nepareizam subjektam.

Ja Klients ir izvēlējies saņemt preces uzņēmuma birojā, viņam ir jāsniedz personu apliecinošais dokuments un pasūtījuma kopija. Veikals apņemas piezvanīt Klientam, kad prece ir gatava.

Veikalā pasūtīto preču piegāde var tikt veikta šādos veidos:

Gadījumos, kad pēc preču pieņemšanas Klients pamana, ka sūtījumā nav atbilstošās preces, viņam ir nekavējoties jāpaziņo par to Veikalam.

IX. Citi noteikumi

Visi paziņojumi ir jāsniedz rakstot uz e-pastu info@apavimazajiem.lv vai zvanot pa tālruni +37062075601

 

Līgums tiek noslēgts un izpildīts valsts valodā. Komunikācija starp Klientu un Veikalu notiek valsts valodā.

Sekot mums Facebook